• Foto: Benedikte Skarvik

Les mer på Facebook
Les mer på Facebook
Les mer på Facebook

Torill Larssen, Merete Larssen og 4 andre liker dette

Knut Erlend SkogstadMan må huske på at den gangen var det ikke farlig å røyke! ;)6 dager siden

Skriv kommentar på Facebook

Les mer på Facebook

Stein Thue, Aalborg Stadsarkiv og 22 andre liker dette

Astrid HanssenFlott bilde ..2 uker siden   ·  1

Skriv kommentar på Facebook

8. desember: Det er vel flere av oss kjenner kniven på strupen nå? Ikke nok med at vi skal bake, vi skal snart pynte også... Julepynt har endret seg over tid, og for meg er det fantastisk å se disse bildene av en utstilling av julevarer hos firma B. Djønne i Olav Tryggvasons gate i 1964. Denne typen pynt levde i beste velgående hjemme hos oss til godt opp på 70-tallet. Foto: NTNU Universitetsbiblioteket
7. desember 1814 ble matro Peter Aagesøn Brendholm dømt til 4 års festningsarbeid i Trondheim og å bli strøket av sjørullen. Han var en uheldig matros som kom i kryssild under kapertiden.
Matros Peder Aagesøn Holm eller Brendholm var født i Bud prestegjeld og døpt i Hustad kirke i 1793. Han ble konfirmert samme sted i 1810 og fikk gode skussmål fra presten.
I 1812 hadde han tatt hyre som matros på et skip fra Kristiansund som ble oppbrakt til England høsten 1813. Han rømte fra dette skipet og tok hyre på et fremmed skip som skulle til Russland, men skipet forliste utenfor svenskekysten ved Marstrand den 14. oktober. Han mistet alt han eide. De var fem av mannskapet som reddet seg opp på en klippe – de 4 andre omkom. Sammen med kapteinen Arntheims og de andre reddede fikk han fri skyss til Gøteborg hvor han ble vinteren over. Da han ikke hadde kunnet få arbeid til livsopphold der og hadde opparbeidet seg gjeld til sin vert, fikk han av verten det råd å ta hyre på den svenske kaperkutteren Cuureren No. 1 . Det gjorde han den 18. april 1814.
Cuureren No 1 var ført av Andreas Wood og krysset i Kattegat fra 25. april til 7. mai 1814 i løpet av denne tiden oppbragte den 4 skip – et av dem var et dansk skip som skulle til Norge med rug.
I mai 1814 ble kaperskipet Cuureren No 1 oppbragt til Frederiksvern og Peder Aagesøn Brendholm ble arrestert og forhørt ved militær sjørett 17. og 18. mai 1814 for å ha gått i fiendens tjeneste og handlet forrædersk mot sitt fedreland.
Han ble stilt for sivil rett på sitt hjemsted, og den 7. desember 1814 ble han ved Romsdal underrett dømt til 4 års festningsarbeid i Trondheim og å bli strøket av sjørullen. Den 20. april 1815 ble dommen stadfestet av Trondheim stiftsoverrett. 
Vi ser at Peder Aagesen Brendholm måtte sone hele straffen. Han er innført i Trondheim kommandantskaps rulle over slaver den 19. august 1815 og ble frigitt 9. august 1819
En samtidig kommentar til denne saken får vi i uttalelsen sokneprest Motzfeldt ga i den attesten han utstede i forbindelse med rettssaken den 21. november 1814 hvor han sier om tiltalte: ”Hans Forhold deri Menigheden har – saavidt mig bekjendt – været kristsommeligt og et ungt Menneske anstændigt. Hans i den senere tid begagne Brøde, afskyelig for enhver ægte Nordmand, stadfæster altsaa end tydeligere den sørgelige Erfarings sandhed: at Krigen – selv den retførdigste – ikke frembringer allene modne Mandoms Frugter, men ogsaa ofte uventet Nidingsværk hos de svage Siele, som i en fredeligere Stilling, udsatte for fære Fristelser, maaske vilde have gavnet deres ængere Kreds og derved fortjent sig Navn af gode Borgere.”
Kilder:
Romsdal sorenskriverembete: Tingbok 1A18 (1803-15) fol. 527a og b, 528b og vedlegg til straffesaker 1814 i boks 1Ox01.
Trondheim stiftsoverrett: Justis- og domprotokoll 1Ac02 (1809-17) fol. 360b og383b og Pakke 1Oa48, vedlegg til justis- og sivile saker 1815.
Trondheim kommandantskap. Rulle over slaver 1764-1825, side 38 nr. 392.
Tekst: Elin Jacobsen