• Foto: Irene Sveian

Både Universitetsbiblioteket og Statsarkivet oppbevarer gamle aviser, som kan bestilles til lesesalen.

Dorabiblioteket oppbevarer en rekke trykte aviser som kan brukes på Arkivsenterets lesesal. I våre lokaler tilbyr vi tilgang til Atekst, Nasjonalbibliotekets digitaliserte aviser og utenlandske aviser via Library Press Display.

Universitetsbiblioteket har registrert alle sine aviser i BIBSYS. Der kan man se hvilket bibliotek de oppbevares på. Komplette serier med større aviser ligger på Universitetsbiblioteket på Dragvoll, på mikrofilm.

Statsarkivet har en oversikt over sine aviser i en katalog på lesesalen.