• Foto: Irene Sveian

Kart og tegninger kan inngå i mange arkiv, for eksempel i kommunenes tekniske etater, i arkivene etter Vegvesenet, NSB, Geologisk institutt ved NTH osv. De er mer eller mindre detaljert registrert i arkivkatalogene til disse etatene.

Statsarkivets kartsamling

Statsarkivet har en kartsamling med utrykte kart som inneholder kart og tegninger over byer, steder, gårder, bruer osv. helt tilbake til 1700-tallet. Disse kartene er som regel plukket ut fra sin sammenheng. Da katalogen over materialet ble laget forsøkte man å identifisere kartene mest mulig, og beskrive sammenhengen de hadde kommet til i.

Universitetsbibliotekets kart- og tegningssamling

Universitetsbiblioteket har en stor kart- og tegningssamling som oppbevares på Gunnerusbiblioteket på Kalvskinnet.