Slik finner du fram i våre kilder

Denne veiledningen inneholder informasjon om det arkivmaterialet som er avlevert til Arkivsenteret i Trondheim. Den omfatter både statlige, kommunale og private arkiv. Veiledningen tar utgangspunkt i mye etterspurte temaer og  gir informasjon om hva som finnes i arkivene på tvers av forvaltningsgrensene.

Etter at arkivsenteret på Dora ble etablert, fikk våre brukere en unik mulighet til å benytte arkiver fra statlig, kommunal og privat sektor på en og samme lesesal. Det ble da tydelig at arkivene fra ulike sektorer utfyller, og iblant overlapper, hverandre. Behovet for en veiledning, som gjør det mulig å utnytte det brede spektret av informasjon som finnes i arkivene i arkivsenteret på Dora, ble derfor etterspurt.

Bruk våre veiledninger på nett!Bruk våre veiledninger på nett! Det er skrevet håndbøker om arkiv etter statlig og kommunal forvaltning:

-Liv Mykland, "Håndbok for brukere av statsarkivene", 2005

-Mykland/Masdalen, "Administrasjonshistorie og arkivkunnskap - kommunene", 1987

-Alf Kiil, "Arkivkunnskap - statsarkiva", 1969

Her redegjøres det grundig for hvilke oppgaver de ulike offentlige etater gjennom tidene har hatt, lovverket som har ligget til grunn for deres virksomhet og hvilke arkiver de har skapt.

Veiledningen på dette nettstedet er en sammensmeltning av deler av disse bøkene, men den inneholder også utfyllende informasjon om akkurat de arkivene som er avlevert til oss.  Den som ønsker mer administrasjonshistorie henvises til de over nevnte utmerkede bøkene, som står framme på vår lesesalsekspedisjon.

Denne siden er utviklet av
Arkivsenteret i Trondheim med støtte fra ABM-utvikling
Har du kommentarer eller spørsmål til disse sidene? Send epost til vår kontaktperson