• Foto: Benedikte Skarvik

From the monthly archives: "oktober 2013"

Vi har åpen lesesal lørdag 19. oktober med foredrag og slektsforskningshjelp kl. 10-14. Elin Jacobsen fra Statsarkivet holder foredrag kl 12.00 om kilder som ikke ligger på nett. Medlemmer fra DIS hjelper deg med din egen slektsforskning. Velkommen! Les mer under arrangementer.

Velkommen til temakveld torsdag 10. oktober kl. 18-20! Medlemmer fra DIS Sør-Trøndelag forteller om hvilke ressurser som er inkludert i vårt abonnement på Ancestry og hvordan man søker i basen.  Ancestry er installert på en av pc-ene i Slektsverkstedet på lesesalen.