• Foto: Benedikte Skarvik

From the monthly archives: "desember 2020"

Bildene er plukket fra fotograf Hilflings 30 tusen innførsler som nå er blitt transkribert og publisert i gunnerus.no. som et resultat av stor dugnadsinnsats under Coronanedstengningen blant ansatte ved Dorabiblioteket og Gunnerusbiblioteket.

Og vi gir oss ikke nå! Vi er godt i gang med å transkribere protokollene for perioden 1933-1948.  Perioden 1933-1940 med omtrent 5000 innførsler blir trolig publisert før jul. Vi digitaliserer bildene etter hvert som publikum finner bilder som de har bruk for i ulike sammenhenger.

Avgrenset søk til det transkriberte materialet: https://s.ntnu.no/hilfling-prosjekt

24.desember

«Juleball fra Riddersalen på Austrått 4 juledag 1912»
Dagsposten skriver i sin omtale: “Eieren Generalkonsul G.W. Hammer havde inviteret de til Godset hørende Tjenerskab og Arbeidere med Husstand i et Antal af 50-60 Personer, stort og smaat”. Konsul Hammer sees dekorert med ordensbånd på skrå over brystet.

Les mer →

Streiken hos resepsjonsbetjeningen er over og lesesalen åpner igjen fredag 4.desember.