• Foto: Irene Sveian

I arkivsenteret finner du

Mesteparten av dette materialet er registrert i kataloger. Ut fra disse kan bestillinger gjøres til lesesalen. Noen av katalogene er på nett og noen er kun på papir på vår lesesalsekspedisjon. Les mer om de ulike katalogene under lenkene over.

Vi anbefaler også at du tar en titt på vår veileder for en detaljert beskrivelse av hvor de ulike arkivene befinner seg og hva de inneholder. Veilederen er sortert i disse kategoriene:

  1. Personopplysninger
  2. Skole
  3. Eiendom
  4. Vei, bru og bil
  5. Musikk og teater
  6. Bergverk
  7. Sjøfart