• Foto: Irene Sveian

Arkivkataloger

Vi arbeider med å legge alle våre arkivkataloger i Arkivportalen. Der får du en oversikt over hva vi har, og snart kan du også bestille materiale til lesesalen derfra. Men vi har ennå ikke fått alt på plass, du må derfor også benytte våre kataloger som ligger på hver enkelt institusjons hjemmeside eller som står på lesesalsskranken.

Du kan skrive til oss og be oss hente fram informasjon fra arkivene eller sende kopier. Se kontaktinformasjon under Om oss. Husk å legge ved kopi av legitimasjon når du bestiller fra skole-, barnevern-, personal- eller sosialmapper og lignende.

For noen typer saker har vi spesielle bestillingsskjemaer:

Bestillingsskjemaer

Eiendomsinformasjon

Materiale fra eiendomsarkivet kan bestilles for bruk i lesesalen.

Eiendomsarkivet inneholder:

  • Byggesaksmapper
  • Vann- og avløpsdokumentasjon (for kommunale rørledninger)
  • Statiske beregninger
  • Målebrev
  • Delingssaker
  • Seksjoneringssaker
  • Reguleringsplaner

Byggesakskontoret har gjennomført fullelektronisk saksbehandling siden 01.04.2011. Det vil si at alle dokumenter etter denne dato er digitalisert. Dokumentene som du bestiller blir sendt elektronisk til e-postadressen din.

Tinglysningsmateriale i Statsarkivet

Skjøter, skylddelinger etc. fra Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag, Nordland

Skifteattester i Statsarkivet