• Foto: Irene Sveian

Statsarkivet oppbevarer en del emneordnede samlinger og registre som kan bestilles til lesesalen.