• Foto: Benedikte Skarvik

Vi feirer Arkivdagen digitalt i år!  Lørdag 9. november presenterer vi nye digitale fortellinger på digitaltfortalt.no hvor skjulte stemmer kommer i tale:

”Noen pellera og et apparat” – en fortelling om prevensjon i 1934 

En trondheimskvinne deler sine erfaringer med en tidig form for p-piller og om opprettelsen av et Mødrehygienekontor i Trondheim.  Fortellingen er hentet fra den håndskrevne avisen  ”Lyskasteren” som ble utgitt  av Det norske arbeiderpartiets kvinneforening i Trondheim og som oppbevares i Statsarkivet i Trondheim.

«Leinstrand samtalelag – retten til en stemme»

Samtalelagene hadde sin storhetstid i tiårene rundt 1900. De var en arena hvor samfunnsaktuelle spørsmål ble debattert.  Fortellingen er laget av IKA Trøndelag.

 «Marit Olsdatter, 19 år, dømt til døden»

Vi får høre livshistorien til ei ung jente som i 1747 opplevde et grovt overgrep, og hennes møte med norsk rettsvesen. Historiske kilder til historien er en skillingsvise fra NTNU UB, rettsmateriale fra Statsarkivet m.m.

«En mannlig hushjelp forteller»

En stuert som  gjerne vil være anonym, forteller 27. mars 1940 om sine opplevelser  som hushjelp i  Aker . Historien er hentet fra NTNU UBs privatarkiv 96, Hjemmenes vel  Trondhjem.

 «En båtsmanns heltedåd»

Båtsmannen Anders Andersens stemme forteller om den dramatiske natten da han ved sin snarrådighet reddet 55 mennesker da hurtigruteskipet DS Haakon VII gikk på grunn utenfor Florø høsten 1929. Historiske kilder til historien er arkivmateriale fra Trondheims mekaniske Verksted og Adresseavisen,  begge fra NTNU UB.

Les mer om Arkivdagen

arkivdagen_logo_2013

Share →