• Foto: Benedikte Skarvik

Forkortelser som er brukt i tabellen beskrives nederst på siden.

Innkommet fra Inst. Beskrivelse fra til HM
STFK IKA Adolf Øien VGS 7,00
Malvik IKA Landbrukskontor, Utdanningsetat, sentraladm. 19,00
Skaun IKA Diverse privatarkiver 0,30
Steinkjer IKA Privatarkiv, legekontorer 40,00
Malvik IKA Undervisning, teknisk, landbruk 16,00
STFK/ BUF IKA MST-Klientmapper 0,30
STFK IKA Skjetlein vgs 3,50
Midtre Gauldal IKA Morsmapper 2004 2009 4,00
Tydal Energiverk IKA Bedriftsarkiv 38,00
Innherred samkommune IKA Verdal helsestasjon, Helsekort fødselsår 1920 1986 13,00
Steinkjer IKA IKN, morsmapper m.m.
Rennebu IKA Diverse eldre og nyere 1837 79,00
STFK – Ladejarlen VGS IKA Personalmapper
STFK IKA Orkdal vgs
Stjørdal IKA Saksarkiv, teknisk, bygningskommune, etat oppvekst m. m. 1918 1999 26,00
Skaun IKA Diverse eldre og nyere 1976 1997 72,00
STFK IKA Hemne vgs 3,00
Privatarkiv IKA Inner Wheel 1962 2013
STFK – Åfjord VGS IKA Elev-, personalmapper, varselskjema 1979 2012 3,00
STFK, Orkdal og fannrem tannklinikker IKA Tannlegejournaler 1960 – 2000 Ca 1960 Ca 2000
STFK IKA Adolf Øien VGS 8,00
Steinkjer IKA Legekontorer, IKN, elevmapper m.m. 30,00
Meråker IKA Overformynderi, Sentraladm. Statens landbr. Bank
PPT Nord Fosen IKA Klientmapper 3,00
STFK IKA PPT for VGO Trondheim, f. år. 1966 – 1990 2,00
STFK IKA Avt for legemiddelrekvisisjoner 7,00
STFK IKA Ladejarlen vgs
Snåsa IKA Overformynderi og forliksråd 6,00
Steinkjer IKA Havnevesen, Betania m.m.
Røros IKA Overformynderi 1965 2013 8,00
STFK Rissa vgs IKA Rissa vgs 1977 2010 15,00
NTFK IKA Fylkesbilene i NT 1920 1998 28,00
Agdenes IKA Div arkiv Agdenes I og II, Lensvik 1895 1993
Privatarkiv Stjørdal IKA Stjørdal snekkervrksted 3,00
Privatarkiv Stjørdal IKA Stjørdal E-verk 2,00
Meldal IKA Diverse eldre og nyere
Snåsa IKA Forliksråd og overformynderi 4,00
Holtålen IKA Diverse eldre og nyere
Stabbursmoen skole TB Personalmapper 0,12
BFT Østbyen tiltak, Lilleby helsestasjon TB Helsekort 0,01
Kattem helse- og velferdssenter TB Personalmapper 0,30
Stabbursmoen skole TB Kopibøker 0,20
Lade barnehager TB Personalmapper 0,30
Øya helsehus TB Pasientjournaler 8,00
Vestkanten barnehager TB Barne- og personalmapper, saksarkiv og dagbøker 0,40
Jakobsli barnehager TB Barnemapper 0,10
Ranheim helse- og velferdssenter TB Personalmapper, pasientjournaler, timelister 0,55
Vikåsen skole TB Elev- og personalmapper 0,20
Steindal skole TB Personalmapper, elev- og spes.ped.mapper 0,60
Nardo bo- og aktivitetstilbud ved Fossesenteret TB Brukerjournaler 0,60
Åsheim ungdomsskole TB Elevmapper 2,00
Nidarvoll hjemmetjeneste TB 1,50
Vestkanten barnehager TB 0,11
Nypvang skole TB 2,25
Enhet for voksenopplæring TB 2,10
Ugla skole TB 4,50
Omsorgsenheten for barn og unge TB 4,50
Stavne Arbeid og Kompetanse TB 44,25
Ungdomsenheten. Del 1: Basen, Ungdomsenheten: Dagskolen Ungdomsenheten: Gartnerhaugen TB 1,35
Åsveien skole TB 3,75
Enhet for ergoterapi TB 0,75
Tyholt og Bromstad helse- og velferdssenter TB 5,25
Tillermyra barnehager TB 1,50
Bymarka naturbarnehager TB 0,10
Bymarka friluftsbarnehage TB 0,85
Kattem barnehager TB 0,75
Åsheim ungdomsskole TB 1,50
Ilabekken barnehager TB 1,50
BFT Østbyen tiltak TB 0,96
Byggesakskontoret TB 5,94
Kart og oppmålingskontoret TB 0,30
Heimdal hjemmetjeneste TB Personaldokumentasjon 0,05
Byåsen barnehager TB 0,60
Furutoppen barnehage TB 5,25
Munkvoll hjemmetjeneste TB 25,05
Saupstad helsestasjon 01.7785 TB 0,85
Kattem helse- og velferdssenter TB 0,40
Oppvekstkontoret TB 51,75
Arbeidsmiljøenheten TB 28,05
BFT Lerkendal Tiltak – Sunnland helsestasjon TB 6,75
Nidaros barnehager TB 10,10
Smidalen og Utleir bhg TB 3,00
BFT Midtbyen Tiltak – helsesøster Byåsen vgs TB 0,80
IT-tjenesten TB 3,00
Søbstad helsehus TB 41,25
Overformynderiet TB 23,25
Elgeseter barnehager TB 5,25
Byåsen bo- og aktivitetstilbud TB 2,25
Hallset bo- og aktivitetstilbud TB 2,25
Helse- og velferdskontor Lerkendal TB PPT for voksne 0,40
Strindheim helsestasjon (BFT Østbyen tiltak) TB 0,45
Kuhaugen barnehager TB 5,60
Nedre Flatåsen barnehager TB 0,50
Tjønnlia avlastningsbolig – del av Avlastningstjenesten for voksne (nedlagt), nå del av Strindheim bo- og aktivitetstilbud TB 2,25
Økonomitjenesten TB 12,75
Eierskapsenheten TB 0,70
Regnskapstjenesten TB 61,75
Nardosletta barnehager TB 5,90
Ilevollen og EC Dahls helse- og velferdssenter TB 0,10
Ladestien bhg avdeling Tirilltoppen/Ladesletta TB 10,50
Trondheim kommunale feiervesen TB 54,00
Dagtilbud Østbyen TB 1,50
Hallset barnehager (Selsbakkhøgda) TB 6,00
Arbeidsmiljøenheten TB 27,75
Selsbakk skolehelsetjeneste (Hallset helsestasjon) TB 2,30
Hjorten helse- og velferdssenter TB 12,50
Skolen St. Olav TB 1,50
Flatåsen barnehager TB 2,25
Zion helse- og velferdssenter TB 30,00
Idrett og friluftsliv TB 1,50
Lade barnehager TB 3,30
Munkvoll helse- og velferdssenter TB 3,00
Strindheim barnehager TB 7,50
Sverresli bhg TB 3,00
Trondheim bydrift TB Gravemeldinger 1,40
Sør-Trøndelag industriforening TB Film om virksomheten i kort og lang versjon 0,30
Lerkendal beboerforening / Per E. Johansen TB Styredokumenter, korrespondanse, andre dokumenter, kart og tegninger 0,60
Margrethe Jakobsdatter Lund, Ole Strand og Olga Margrethe Strand / Knut Bekkevahr TB Korrespondanse og andre private dokumenter 0,06
Dr. Inger Schulstad TB Bildearkiv 0,50
Trondheim folkebibliotek TB Plakater ifm Stemmerettsjubileet 1,00
Støren bondelag – PA 0751 SAT 1947 2010 0,06
Singsås bondelag – PA 0752 SAT 1989 2011 0,06
Slakter N. Johansen & Sønn – PA 0753 SAT 1887 1939 1,00
Trondhjems Slakter- og Pølsemakerlaug- PA 0754 SAT 1911 1961 0,45
L. O. Hegstad A/S – PA 0758 SAT 1885 1987 0,14
Lars Gisnås- PA702 SAT 1,00
Olaf Eklo SAT 1927 1969 1,00
Enge Sagbruk SAT 1935 1985 5,16
Norges handikapforbund Trondheim SAT 1943 1999 2,80
Trondheims ungdomslag av Norges Handicapforbund SAT 1963 1988 0,14
Kvernes lensmannskontor SAT 1897 1971 0,15
Namsmannen i Kristiansund SAT 1976 1991 1,90
Averøy og Frei lensmannskontor SAT 1965 2001 5,30
Steinkjer politistasjon SAT 1913 2000 14,70
Fylkestrygdekontoret i Nord-Trøndelag SAT 1963 2006 52,30
Klage og ankeenheten for fylkestrygdekontorene i Midt-Norge og indre østland SAT 2005 2006 0,64
NAV Klage og Anke Midt-Norge SAT 2006 0,69
Sunndal forliksråd SAT 1970 1994 1,00
Rennebu trygdekontor SAT 1951 2006 3,00
Nærøy lensmannskontor SAT 1887 2003 10,60
Kolvereid lensmann SAT 1887 1962 0,20
Rennebu trygdekasse SAT 1918 1950 0,10
Hitra lensmannskontor SAT 1892 1992 3,30
Østre Hitra lensmannskontor (Fillan og Sandstad lensmannskontor) SAT 1871 1968 5,60
Oppdal trygdekasse SAT 1895 1950 0,20
Oppdal trygdekontor SAT 1951 2006 4,10
Sømna lensmannskontor SAT 1936 2002 1,37
Øvre Stjørdal lensmannskontor SAT 0,80
Meråker lensmannskontor SAT 5,60
Lofoten sorenskriveri SAT 1963 1988 14,10
Meløy lensmannskontor SAT 1934 2000 7,60
Leka lensmannskontor SAT 1865 2006 3,48
Vikna lensmannskontor SAT 1895 1998 5,52
Statkraft- Auraverkene SAT 1937 1996 5,43
NVE Statkraftverkene- Aura SAT 1932 1948 1,30
Meløy trygdekontor SAT 1917 2006 6,50
Aetat Ørnes SAT 1917 2006 5,10
Klæbu trygdekontor SAT 1956 2007 6,35
Klæbu trygdekasse SAT 1895 1944 0,40
Ålen trygdekasse SAT 1910 1971 0,35
Holtålen trygdekontor SAT 1965 2007 2,15
Haltdalen trygdekasse SAT 1910 1971 0,40
Lensvik trygdekasse SAT 1941 1963 0,22
Agdenes trygdekontor SAT 1963 2006 2,81
Agdenes trygdekasse SAT 1960 1963 0,13
Flatanger distriktsveterinær SAT 1974 2003 1,60
Salten jordskiftrett SAT 1860 1990 13,90
Tydal trygdekontor SAT 1937 2007 1,40
Gjemnes lensmannskontor SAT 1928 1963 0,40
Gjemnes og Eide lensmannskontor SAT 1954 2002 10,30
Innherred sykepleierhøgskole SAT 1940 1994 48,70
Strinda trygdekasse SAT 1929 1953 0,26
Trøndheim trygdekasse- direktørens arkiv SAT 1928 1958 0,13
Trondheim sivilforsvarskrets SAT 1987 1995 1,50
Sør-Trøndelag sivilforsvarskrets SAT 1897 2003 56,70
Trondheim Trygdekontor SAT 1954 1994 50,40
Nesna trygdekontor SAT 1947 2006 0,40
Skaun lensmannskontor SAT 1928 1993 2,30
Helgeland jordskifterett SAT 1945 1990 6,50
Roan trygdekontor SAT 1954 2006 1,70
Leirfjord trygdekontor (tillegg) SAT 1947 2006 0,60
Osen trygdekontor SAT 1936 2006 2,30
Saltdal lensmannskontor SAT 1901 1992 2,90
Andenes forliksråd SAT 1934 1962 0,10
Andøy / Dverberg lensmannskontor SAT 1891 2004 9,20
Skipskontrollen i Bodø SAT 1919 1990 5,60
Rennebu lensmannskontor SAT 1940 1945 1,30
Bjørnør lensmannskontor SAT 1835 1948 0,40
Byneset lensmannskontor SAT 1847 1939 0,80
Leinstrand lensmannskontor SAT 1920 1976 0,20
Selbu lensmannskontor SAT 1818 2001 4,70
Rødøy lensmannskontor SAT 1916 1994 1,90
Hemne forliksråd SAT 1955 1993 0,10
Hemne og Snillfjord lensmannskontor SAT 1824 2002 9,80
Frosta distriktsveterinær SAT 1973 2005 0,06
Tydal distriktsveterinær SAT 1972 2003 0,06
Levanger distriktsveterinær SAT 1991 2003 0,08
Verdal distriktsveterinær SAT 1989 2003 0,04
Stjørdal distriktsveterinær SAT 1967 2001 0,33
Tingvoll og Sunndal distriktsveterinær SAT 1974 2003 0,33
Rindal distriktsveterinær SAT 1974 1989 0,03
Smøla distriktsveterinær SAT 1991 1994 0,01
Surnadal distriktsveterinær SAT 1908 1992 0,33
Halsa og Tustna lensmannskontor SAT 1898 2011 8,90
Byåsen trygdekontor SAT 1994 2004 7,80
Sentrum trygdekontor SAT 1995 2005 10,00
Nardo trygdekontor SAT 1994 2005 6,70
Saupstad trygdekontor SAT 1994 2005 5,00
Heimdal trygdekontor SAT 1995 2005 6,20
Sør-Trøndelag fylkes husflidsskole/Ellen Ofstad SAT 1950 1981 0,10
Gjemnes trygdekontor SAT 1964 2005 1,20
Strinda trygdekontor SAT 1994 2004 6,50
Bjugn trygdekontor SAT 1939 2007 3,30
Ørland trygdekontor SAT 1957 2007 2,50
Åfjord trygdekontor SAT 1952 2006 2,00
Aetat Brønnøysund SAT 1961 2006 6,43
Brønnøy trygdekontor SAT 1901 2007 3,68
Vevelstad trygdekontor SAT 1952 2010 0,49
Velfjord trygdekasse SAT 1952 1961 0,01
Horg lensmannskontor SAT 1813 1945 0,91
Molde lensmannskontor SAT 1969 2005 8,20
Molde distriktsveterinær SAT 1949 2003 3,90
Aukra trygdekontor SAT 1958 2009 0,65

 

 

Forklaringer til forkortelser som brukes i oversikten:
INST. = Hvilken institusjon arkivet er avlevert til
TB = Trondheim byarkiv
SAT = Statsarkivet i Trondheim
IKA = Interkommunalt arkiv Trøndelag
NTNU UB = NTNU Universitetsbiblioteket
FRA/TIL = Året arkivet ble skapt/avsluttet
HM = Hyllemeter