• Foto: Benedikte Skarvik

Forkortelser som er brukt i tabellen beskrives nederst på siden.

Innkommet fra Inst. Beskrivelse fra til HM
Melhus kommune IKA Presttrøa barnehage, Eid skole og BH 1969 2013
Melhus kommune IKA Div. gamle Flå kommune 1880 1963 4,00
Meldal kommune IKA Div. skolearkiv, PPT 1951 24,00
Tydal IKA Div. 16,00
STFK – Frøya vgs IKA Div. 14,00
Steinkjer IKA Elevmapper 30,00
Røros kommune IKA Pasientmapper 15,00
Bjugn kommune IKA Div. 1970 2000 100,00
Melhus kommune IKA Skole 1980 2000 12,00
NTFK IKA Oppreisningsutvalget 2011 2013 1,00
Nordre fengselsdistrikt SAT 1971 2004 93,22
Innkjøpstjenesten TB Saksarkiv 11,10
ESIKT TB Personalmapper 0,05
BFT Heimdal TB Barnevernsmappe
Hårstad skole TB Elev- og personalmapper 0,04
BFT Heimdal, skolehelsetjenesten ved Rosten skole TB Helsekort 0,50
Personaltjenesten TB Personal- og formidlingsmappe 0,10
BFT Midtbyen, Åsveien skolehelsetjeneste TB Helsekort 0,10
Nyborg barnehage TB Personalmapper 0,05
Enhet for fysioterapitjeneste, Lerkendal bydel TB Fysioterapijournaler 1,60
Personaltjenesten TB Formidlingsmapper 0,10
Enhet for fysioterapitjeneste, Østbyen bydel TB Fysioterapijournaler 0,80
BFT Heimdal, Huseby skolehelsetjeneste TB Helsekort 0,40
BFT Midtbyen, Dalgård helsestasjon TB Helsekort 0,10
Enhet for fysioterapitjeneste, Lerkendal bydel TB Fysioterapijournaler 0,70
Moholt bo- og aktivitetstilbud TB Personalmapper 0,20
Enhet for legetjenester og smittevernarbeid, Persaunet transittmottak TB Helsejournaler 1,75
Enhet for fysioterapitjeneste, Heimdal bydel TB Fysioterapijournaler 1,10
Strinda hjemmetjeneste TB Personalmapper 0,20
Strindheim hjemmetjeneste TB Personalmapper 0,10
Strindheim hjemmetjeneste TB Pasientjournaler 0,20
Valentinlyst hvs TB Personalmapper 1,70
Valentinlyst hvs TB Pasientjournaler 1,60
Valentinlyst hvs TB Pasientjournaler / mors 0,60
Miljøenheten TB Regnskap
Kommuneadvokaten TB Saksarkiv
HVK Midtbyen TB Personalmapper 0,20
NAV Midtbyen TB Personalmapper
BFT Østbyen, Strindheim skolehelsetjeneste TB Helsekort 0,10
Trondheim byarkiv TB Personalmapper
HVK Midtbyen TB ODT-mapper 0,30
Enhet for legetjenester og smittevernarbeid TB Saksarkiv 0,10
Østbyen helsehus, Dagrehabiliteringen TB Pasientjournaler, mors
Heimdal Bhg TB Barnemapper
BFT Lerkendal, Flatåsen skolehelsetjeneste TB Helsekort 0,04
Kolstad skole TB Personalmapper 0,10
Kolstad skole TB Elevmapper 0,10
BFT Lerkendal, Åsvang skolehelsetjeneste TB Helsekort 0,02
Romolslia barnehage TB Barnemapper 0,20
Kommuneadvokaten TB Saksarkiv 2,60
Heimdal bo- og aktivitetstilbud TB Personalmapper 0,30
Charlottenlund ungdomsskole TB Elevmapper 0,65
Bystyresekretariatet og Ordførers kontor TB Saksarkiv 4,60
Granåsen barnehager TB Barnemapper og fraværsprotokoller barn 0,60
BFT Lerkendal, Blussuvoll skolehelsetjeneste TB Helsekort 0,90
HVK Midtbyen TB Mors-mapper 0,10
Lade skole TB Elevmapper 0,45
BFT Heimdal, Tonstad skolehelsetjeneste TB Helsekort 0,30
BFT Heimdal, Huseby skolehelsetjeneste TB Helsekort 0,50
Hårstad skole TB Personalmapper 0,02
BFT Østbyen, skolehelsetjenesten ved Charlottenlund vgs TB Helsekort 0,20
Hallset barnehager TB Personalmapper 0,30
Enhet for ergoterapitjeneste, Lerkendal innsatsteam TB Ergoterapijournaler 0,70
Flatåsen barnehager TB Barnemapper, avdelings- og oppmøtebøker, dagbøker 0,30
Trondheim kommunerevisjon TB Saksarkiv, kopibøker, regnskap 10,70
BFT Østbyen, Lade skolehelsetjeneste TB Helsekort 0,15
BFT Østbyen TB Helsekort, barnevernsmapper og gericamapper barn 0,10
Personaltjenesten TB Lærlingemapper 1,05
Kroppanmarka barnehager TB Barnemapper 0,30
Kroppanmarka barnehager TB Personalmapper 0,02
HVK Midtbyen TB Brukerjournaler, mors 0,02
BFT Midtbyen, Birralee skolehelsetjeneste TB Helsekort 0,10
BFT Lerkendal, Steindal skolehelsetjeneste TB Helsekort 0,10
BFT Heimdal, Skolehelsetjenesten ved Åsheim ungdomsskole TB Helsekort 0,80
Vestkanten barnehager TB Barne- og personalmapper, saksarkiv, regnskap, stempel 0,90
BFT Østbyen TB Helsekort og PPT-mappe 0,10
Jakobsli barnehager TB Barnemapper 0,30
Thyra barnehager TB Barnemapper 0,60
Kulturenheten TB Personalmapper 0,50
Kulturenheten TB Timelister 0,30
Kulturenheten TB ODT-mapper, timelister, postjournal 1,30
BFT Lerkendal TB Kopibøker, bv- og PPT-mapper, Gerica- og LOST-mapper 8,70
Berg skole TB elevmapper 0,10
BFT Midtbyen TB PPT mapper 2,50
Fysiotjenesten Østbyen TB Klient/pasientarkiv 1,60
Kattem Helse og velferdssenter TB pasientjournaler 0,20
Rosten skole TB Elevmapper 0,20
Byplankontoret TB Personalmapper 0,60
Hallset skole TB Elevmapper 0,10
Kolstad skole TB Elevmappe 0,10
Personaltjenesten TB Personalmapper 0,10
BFT Lerkendal, Flatåsen skolehelsetjeneste TB Helsekort 0,30
Enhet for service og internkontroll TB Personalmappe 0,10
Kvalifiseringssenteret for innvandrere – INN TB Klient/pasientarkiv 2,50
Dronning Maud Minnes bhg TB Barnemapper 1,20
Personaltjenesten DIA TB Formidlingsmapper 0,10
Åsheim Ungdomsskole TB elevarkiv 1,80
Avlastningstjenesten for voksne TB personalmapper 0,10
Miljøenheten TB personalmapper 0,25
Ranheim Helse- og velferd TB Bruker mapper 0,30
Sør Trøndelag Fylkeskommune Strinda Videregående Skole TB Fane – Strinda Høgere skole 1949 1955 0,10
Enhet for fysioterapitjenesten Østbyen TB Bruker mapper Mors 0,50
Byteknikk/miljøenheten TB Regskapsbilag Piggdekkrefusjon 0,40
Miljøenheten TB Regnskapsbilag Komfakt 0,20
Tiltak for ungdom Agder TB Klientmapper / barnevern 0,10
Blomsterbyen Barnehage TB Barnemapper 0,20
Enhet for legetjenester og smittevern TB Personalmapper 0,60
Legevakta TB personalmapper 0,80
BFT Østbyen TB Klientmapper / Barnevernsmapper 2,80
Hallset skole TB Elevmapper 0,03
Lierne kommune IKA Div. skole, teknisk og kultur 1912 2005 43,00
Lierne kommune IKA sentraladministrasjonen 1990 1997 4,00
Snåsa kommune IKA Skolearkiv ca. 1900 2005 18,00
Malvik kommune IKA morsmapper 4,00
Meldal kommune IKA Div skolestyre m/elevmapper ca. 1950 2005 17,00
Frøya kommune IKA Diverse kommunalt materiale 1895 1980 21,00
Malvik kommune IKA Kommunekasse, brann- og feiervesen 1933 1977 1,00
Grong kommune IKA Fattigvesen 1868 1980 1,00
Killingdal gruver IKA uordnet arkiv ca. 12
Steinkjer kommune IKA Sosialklientmapper 1998 10,00
Steinkjer kommune IKA Gimle HVPU 1977 1991 2,00
Steinkjer kommune IKA Saksarkiv helse og sosial ca. 1960 1990 17,00
Grong kommune IKA Fattigvesen og skole 1875 1980 1,00
Agdenes kommune IKA Helse- og sosial, barnevern, PPT møtebøker og klientmapper 1992 2007 17,00
STFK IKA Trondheim kokk og stuert
Steinkjer kommune IKA Klientmapper sosial 1998 2007 33,50
STFK IKA Frøya VGS 1977 15,00
STFK IKA Rissa tannklinikk 16,00
Giske lensmannskontor SAT 1964 1992 1,43
Giske trygdekontor SAT 1968 2009 2,50
Uttrøndelag politikammer SAT 1907 1988 94,88
Inderøy sorenskriveri SAT 1974 1989 8,80
Stjør- og Verdal sorenskriveri SAT 1927 1990 21,60