• Foto: Benedikte Skarvik

Forkortelser som er brukt i tabellen beskrives nederst på siden.

Innkommet fraInst.BeskrivelsefratilHM
Melhus kommuneIKAPresttrøa barnehage, Eid skole og BH19692013
Melhus kommuneIKADiv. gamle Flå kommune188019634,00
Meldal kommuneIKADiv. skolearkiv, PPT195124,00
TydalIKADiv.16,00
STFK – Frøya vgsIKADiv.14,00
SteinkjerIKAElevmapper30,00
Røros kommuneIKAPasientmapper15,00
Bjugn kommuneIKADiv.19702000100,00
Melhus kommuneIKASkole1980200012,00
NTFKIKAOppreisningsutvalget201120131,00
Nordre fengselsdistriktSAT1971200493,22
InnkjøpstjenestenTBSaksarkiv11,10
ESIKTTBPersonalmapper0,05
BFT HeimdalTBBarnevernsmappe
Hårstad skoleTBElev- og personalmapper0,04
BFT Heimdal, skolehelsetjenesten ved Rosten skoleTBHelsekort0,50
PersonaltjenestenTBPersonal- og formidlingsmappe0,10
BFT Midtbyen, Åsveien skolehelsetjenesteTBHelsekort0,10
Nyborg barnehageTBPersonalmapper0,05
Enhet for fysioterapitjeneste, Lerkendal bydelTBFysioterapijournaler1,60
PersonaltjenestenTBFormidlingsmapper0,10
Enhet for fysioterapitjeneste, Østbyen bydelTBFysioterapijournaler0,80
BFT Heimdal, Huseby skolehelsetjenesteTBHelsekort0,40
BFT Midtbyen, Dalgård helsestasjonTBHelsekort0,10
Enhet for fysioterapitjeneste, Lerkendal bydelTBFysioterapijournaler0,70
Moholt bo- og aktivitetstilbudTBPersonalmapper0,20
Enhet for legetjenester og smittevernarbeid, Persaunet transittmottakTBHelsejournaler1,75
Enhet for fysioterapitjeneste, Heimdal bydelTBFysioterapijournaler1,10
Strinda hjemmetjenesteTBPersonalmapper0,20
Strindheim hjemmetjenesteTBPersonalmapper0,10
Strindheim hjemmetjenesteTBPasientjournaler0,20
Valentinlyst hvsTBPersonalmapper1,70
Valentinlyst hvsTBPasientjournaler1,60
Valentinlyst hvsTBPasientjournaler / mors0,60
MiljøenhetenTBRegnskap
KommuneadvokatenTBSaksarkiv
HVK MidtbyenTBPersonalmapper0,20
NAV MidtbyenTBPersonalmapper
BFT Østbyen, Strindheim skolehelsetjenesteTBHelsekort0,10
Trondheim byarkivTBPersonalmapper
HVK MidtbyenTBODT-mapper0,30
Enhet for legetjenester og smittevernarbeidTBSaksarkiv0,10
Østbyen helsehus, DagrehabiliteringenTBPasientjournaler, mors
Heimdal BhgTBBarnemapper
BFT Lerkendal, Flatåsen skolehelsetjenesteTBHelsekort0,04
Kolstad skoleTBPersonalmapper0,10
Kolstad skoleTBElevmapper0,10
BFT Lerkendal, Åsvang skolehelsetjenesteTBHelsekort0,02
Romolslia barnehageTBBarnemapper0,20
KommuneadvokatenTBSaksarkiv2,60
Heimdal bo- og aktivitetstilbudTBPersonalmapper0,30
Charlottenlund ungdomsskoleTBElevmapper0,65
Bystyresekretariatet og Ordførers kontorTBSaksarkiv4,60
Granåsen barnehagerTBBarnemapper og fraværsprotokoller barn0,60
BFT Lerkendal, Blussuvoll skolehelsetjenesteTBHelsekort0,90
HVK MidtbyenTBMors-mapper0,10
Lade skoleTBElevmapper0,45
BFT Heimdal, Tonstad skolehelsetjenesteTBHelsekort0,30
BFT Heimdal, Huseby skolehelsetjenesteTBHelsekort0,50
Hårstad skoleTBPersonalmapper0,02
BFT Østbyen, skolehelsetjenesten ved Charlottenlund vgsTBHelsekort0,20
Hallset barnehagerTBPersonalmapper0,30
Enhet for ergoterapitjeneste, Lerkendal innsatsteamTBErgoterapijournaler0,70
Flatåsen barnehagerTBBarnemapper, avdelings- og oppmøtebøker, dagbøker0,30
Trondheim kommunerevisjonTBSaksarkiv, kopibøker, regnskap10,70
BFT Østbyen, Lade skolehelsetjenesteTBHelsekort0,15
BFT ØstbyenTBHelsekort, barnevernsmapper og gericamapper barn0,10
PersonaltjenestenTBLærlingemapper1,05
Kroppanmarka barnehagerTBBarnemapper0,30
Kroppanmarka barnehagerTBPersonalmapper0,02
HVK MidtbyenTBBrukerjournaler, mors0,02
BFT Midtbyen, Birralee skolehelsetjenesteTBHelsekort0,10
BFT Lerkendal, Steindal skolehelsetjenesteTBHelsekort0,10
BFT Heimdal, Skolehelsetjenesten ved Åsheim ungdomsskoleTBHelsekort0,80
Vestkanten barnehagerTBBarne- og personalmapper, saksarkiv, regnskap, stempel0,90
BFT ØstbyenTBHelsekort og PPT-mappe0,10
Jakobsli barnehagerTBBarnemapper0,30
Thyra barnehagerTBBarnemapper0,60
KulturenhetenTBPersonalmapper0,50
KulturenhetenTBTimelister0,30
KulturenhetenTBODT-mapper, timelister, postjournal1,30
BFT LerkendalTBKopibøker, bv- og PPT-mapper, Gerica- og LOST-mapper8,70
Berg skoleTBelevmapper0,10
BFT MidtbyenTBPPT mapper2,50
Fysiotjenesten ØstbyenTBKlient/pasientarkiv1,60
Kattem Helse og velferdssenterTBpasientjournaler0,20
Rosten skoleTBElevmapper0,20
ByplankontoretTBPersonalmapper0,60
Hallset skoleTBElevmapper0,10
Kolstad skoleTBElevmappe0,10
PersonaltjenestenTBPersonalmapper0,10
BFT Lerkendal, Flatåsen skolehelsetjenesteTBHelsekort0,30
Enhet for service og internkontrollTBPersonalmappe0,10
Kvalifiseringssenteret for innvandrere – INNTBKlient/pasientarkiv2,50
Dronning Maud Minnes bhgTBBarnemapper1,20
Personaltjenesten DIATBFormidlingsmapper0,10
Åsheim UngdomsskoleTBelevarkiv1,80
Avlastningstjenesten for voksneTBpersonalmapper0,10
MiljøenhetenTBpersonalmapper0,25
Ranheim Helse- og velferdTBBruker mapper0,30
Sør Trøndelag Fylkeskommune Strinda Videregående SkoleTBFane – Strinda Høgere skole194919550,10
Enhet for fysioterapitjenesten ØstbyenTBBruker mapper Mors0,50
Byteknikk/miljøenhetenTBRegskapsbilag Piggdekkrefusjon0,40
MiljøenhetenTBRegnskapsbilag Komfakt0,20
Tiltak for ungdom AgderTBKlientmapper / barnevern0,10
Blomsterbyen BarnehageTBBarnemapper0,20
Enhet for legetjenester og smittevernTBPersonalmapper0,60
LegevaktaTBpersonalmapper0,80
BFT ØstbyenTBKlientmapper / Barnevernsmapper2,80
Hallset skoleTBElevmapper0,03
Lierne kommuneIKADiv. skole, teknisk og kultur1912200543,00
Lierne kommuneIKAsentraladministrasjonen199019974,00
Snåsa kommuneIKASkolearkivca. 1900200518,00
Malvik kommuneIKAmorsmapper4,00
Meldal kommuneIKADiv skolestyre m/elevmapperca. 1950200517,00
Frøya kommuneIKADiverse kommunalt materiale1895198021,00
Malvik kommuneIKAKommunekasse, brann- og feiervesen193319771,00
Grong kommuneIKAFattigvesen186819801,00
Killingdal gruverIKAuordnet arkivca. 12
Steinkjer kommuneIKASosialklientmapper199810,00
Steinkjer kommuneIKAGimle HVPU197719912,00
Steinkjer kommuneIKASaksarkiv helse og sosialca. 1960199017,00
Grong kommuneIKAFattigvesen og skole187519801,00
Agdenes kommuneIKAHelse- og sosial, barnevern, PPT møtebøker og klientmapper1992200717,00
STFKIKATrondheim kokk og stuert
Steinkjer kommuneIKAKlientmapper sosial1998200733,50
STFKIKAFrøya VGS197715,00
STFKIKARissa tannklinikk16,00
Giske lensmannskontorSAT196419921,43
Giske trygdekontorSAT196820092,50
Uttrøndelag politikammerSAT1907198894,88
Inderøy sorenskriveriSAT197419898,80
Stjør- og Verdal sorenskriveriSAT1927199021,60