• Skolebesøk i Arkivsenteret. Foto: M. Press

Vi oppbevarer en mengde kilder om vår lokalhistorie som kan brukes i undervisning i grunnskole og videregående skole, og skoleklasser er hjertelig velkommen for å arbeide med disse.

Vi har en egen avdeling i vår lesesal hvor elevgrupper kan arbeide uten å være redde for å forstyrre andre. Det er også mulig å få en omvisning inne i arkivene.

Ta kontakt med Statsarkivet på e-post eller telefon 73 88 45 00 så kan vi hjelpe til å sammenstille materiale om temaer som dere ønsker å arbeide med.

Arkiv – hva er det?

Vi har lagd en filmsnutt som forklarer hva arkiv er, som passer bra for skoleelever.

Trøndelag i krigstid

Våren 2013  har Statsarkivet et tilbud gjennom Den kulturelle skolesekken i Trondheim, som retter seg mot 9. klasser. Tid: 3 timer.

Kildenett

Arkivsenteret har vært med på å bygge opp nettstedet Kildenett.no for ungdomsskolen og videregående skole i Trøndelag.

På Kildenett.no finner du ca. 500 dokumenter som er hentet fra våre magasiner, samt digitale kopier av  fotografier, gjenstander, aviser og bøker fra flere museer og bibliotek i Trøndelag. Tilsammen utgjører dette en del av det historiske råmaterialet som man kan bruke om man vil forske i Trøndelags historie.  På nettstedet finnes også oppgaver for skoleelever, knyttet til læreplanene. Kildenett er midliertidig utilgjengelig, men vil snart komme opp igjen.