• Trykk på bildet for å gå til §113s hjemmeside

Foredrag og kildepakker til bruk i videregående skole

Mirakelåret i norsk historie,  1814

Gjennom tekst og bilder gir denne videoen en historisk innføring til begivenhetene i 1814.

Det fortelles om samfunnsforhold, sosiale skiller, hva som ga inntekter til landet, skolegang og folkeopplysning,  krig og politiske forhold, hungersnød. Hva som skjedde etter Kielfreden, Stormannsmøtet på Eidsvold, forarbeidene til grunnloven og arbeidet på Eidsvold som førte fram til det endelige grunnlovsutkastet.  Grunnlovens viktigste prinsipper og hva som skjedde etter Mossekonvensjonen.

Les mer om hvilke læreplanmål oppgavene dekker

Kildepakke 2
Barnedødelighet
Kildepakke 1
Barnedrap og Tukthuset