• Foto: Benedikte Skarvik

Under finner du utdrag fra Trondhjem Byfogds Bytingsprotokoll i 1807. Det er også en kilde fra tukthuset i Trondheim.

I 1800 var det å føde utenfor ekteskap forbundet med stor skam. Hundre år tidligere kunne man faktisk risikere fengselsstraff om man fødte utenfor ekteskap. Men på slutten av 1700-tallet gikk man inn opplysningstiden og det som tidligere ble sett på som en forbrytelse ble det nå sett mildere på.

Myndighetene lettet dessuten på de strenge straffene på grunn av alle barnedrapene. Mange mødre hadde tidligere drept sine nyfødte barn for å slippe skammen og byrden det var å ha et barn alene.

Les kildene under og svar på spørsmålene.

Spørsmål til kildene:

  • Hva forteller Bytingsprotokollen om Karen sin barndom?
  • Som 19 åring hadde Karen allerede vært i arbeid i 11 år. Hvorfor tror du mange barn hadde det slik?
  • Hva forteller det oss om samfunnet i begynnelsen av 1800?
  • Hvilket inntrykk får vi av Karen ved å lese rettsprotokollen?
  • Virker hennes forklaring troverdig?
  • Forsøk å tyde det som står i Tukthusprotokollen. Klarer du å finne ut hvilken straff hun fikk?

Kildene:

Bildet viser utdrag fra Trondhjem Byfogds Bytingsprotokoll 1807 (1A 0061-2), Karen Olsdtr. Trykk på bildet for å laste ned den transkriberte teksten (word).