• Skolebesøk i Arkivsenteret. Foto: M. Press

Er det sant? er et prosjekt for 8.klasser i Trondheim som gjennomføres i september-oktober 2010 gjennom Den kulturelle skolesekken.

Prosjektet har undertittelen “Å sette verdenskartet på Trondheim” og har som  formål å la elevene få et innblikk i hva innvandring og kontakter med utlandet har betydd for Trondheim de siste 300 åren  gjennom å forske i kilder fra arkiv, bibliotek og museer. Et like viktig mål med prosjektet er at elevene skal lære seg å bruke kilder. I prosjektet samarbeider flere arkiv, bibliotek og museer i Trondheim. Prosjektet ledes av Statsarkivet i Trondheim, og har støtte fra ABM-utvikling.
En skole har også tilbud om å arbeide med formidling av sine forskningsresultater sammen med to kunstnere. Resultatene, collage og film, blir vist på Trondheim kunstmuseum i uke 43-44.

Les mer på hjemmesiden til Den kulturelle skolesekken.