• Skolebesøk i Arkivsenteret. Foto: M. Press

2.-8. mars 2009 ble teaterforestillingen “Spor gjennom ingenmannsland” spilt for ungdomsskolen i Arkivsenteret på Dora. Forestillingen formidler arkiv og historie på en spennende måte. Forestillingen settes opp igjen høsten 2009, og billetter formidles gjennom den Kulturelle skolesekken i Trondheim kommune.

Forestillingen er produsert innenfor prosjektet Dora devised – et samarbeid mellom Statsarkivet, IKA-Trøndelag, NTNU Universitetbiblioteket og Trondheim byarkiv samt en frilansende regissør Erik Schøyen og dramapedagog Lene Helland Rønningen. Forestillingen er nyskapende på flere måter og representerte noe helt nytt innen arkivformidling.

Vi har i år mottatt 160 000 kr fra ABM-Utvikling for å omarbeide forestillingen slik at den passer også for videregående skole. Det vil derfor bli ekstra forestillinger for videregående skole. Billetter kan bestillies gjennom Den kulturelle skolesekken i Sør-Trøndelag.

Her kan du lese om prosjektet og om arbeidsprosessen som førte fram til forestillingen “Spor gjennom ingenmannsland”