• Skolebesøk i Arkivsenteret. Foto: M. Press

Vendepunkt er et prosjekt for ungdomsskolen og videregående skole som startet høsten 2010.

Prosjektet har kommet til i samarbeid mellom Arkivsenteret, dramapedagog Lene Helland Rønningen og forfatter Marte Huke. Vendepunkt er et kunstprosjekt som utvilker en ny form for formidling av kulturarv.