• Foto: Benedikte Skarvik

Fotograf Nils Christian TH. Eikland fra NTNU universitetbiblioteket hjelper deg med å komme igang på lørdag 14.september i Arkivsenteret kl.12. Vi har skaffet en bildeskanner som du kan bruke – den står i slektsforskerverkstedet.

Samme dag får du også hjelp med din slektsforskning. Hjelpere fra DIS og Statsarkivet er på plass på lesesalen kl 10-14. Velkommen!

Share →