• Foto: Benedikte Skarvik

Besøk i lesesalen er inntil videre kun mulig ved avtale

Se Om oss for kontaktinformasjon til Trondheim byarkiv og NTNU UB

For besøk til Statsarkivet gjelder følgende:

Det vil kun være mulig å søke om tilgang på lesesal onsdager og/eller torsdager. Søknad sendes inn via vårt kontaktskjema. Skriv «Søknad om tilgang til lesesal i Trondheim [ønsket dato]» i emnefeltet. Opplys om frist for innlevering/rettsmøte, samt annen informasjon som gjør det mulig for oss å behandle forespørselen.

Share →