• Foto: Benedikte Skarvik

Skjermbilde av avleveringslistene

Nå finner dere en oversikt over hvilke arkiver som er blitt avlevert og deponert til Arkivsenteret Dora her på våre nettsider.

Se i menyen under “Arkiver” > “Innkomne arkiver” eller følg denne lenken: www.arkivsenteret.no/avleveringer.

Her har vi registrert inn de arkivene som kom inn i 2013, samt første kvartal 2014. Listen vil oppdateres kvartalsvis gjennom 2014 med nye avleveringer.

For spørsmål knyttet til de enkelte avleveringene, vennligst ta kontakt med den institusjonen som har mottatt arkivet.

Share →