• Fra E C Dahls fødestiftelses arkiv, PA 223, Statsarkivet i Trondheim

Barnehjem kunne være enten private, kommunale eller statlige. Det er ikke avleveringsplikt for arkiver etter private barnehjem, og derfor er det bare et fåtall som er bevart.

Arkivsenteret Dora oppbevarer arkiv etter følgende barnehjem:

Finnes barnehjem  Byarkivet

Fridheim PA 586  (inneholder ingen personopplysninger) Statsarkivet

Gressbakken   IKA og Byarkivet
Frelsesarmeens barnehjemstilbud i Trondheim er byens eldste. I 1907 drev armeen et barneherberge tilknyttet Slumstasjonen. Noen år senere flyttet herberget til Innherredsveien og siden til Gamle Kongevei. I 1920 ble barnehjemstilbudet skilt ut fra Slumstasjonen og fikk navnet Lykkebo barnehjem. I 1960 flyttet Lykkebo til en tomannsbolig på Sorgenfri. Byarkivet har arkivmateriale fra Lykkebo 1974-1989. I 1991 fikk institusjonen det mer nøkterne navnene Gressbakken og Hegglia.  Byarkivet har journaler, brukermapper og dagbøker her fra 1990-92. IKA Trøndelag oppbevarer materiale etter prosjekt Gressbakken i perioden 1993-1994. Hegglia er en privat institusjon under Frelsesarmeen.

Hans Wingaard Finnes barnehjem  Byarkivet

Hegglia – se Gressbakken

Kvammen Gård. Institusjon for ungdom med alvorlige atferdsproblemer, rusproblemer og psykiske problemer. Arkivet inneholder klientmapper. IKA Trøndelag.

Lykkebo barnehjem – se Gressbakken

Møllebakken – se Vestbyen ungdomshjem

Redningsmisjonen PA 500 – barnehjem i Armenia. Lister og bilder. Statsarkivet

Rostad barnehjem/ungdomshjem  PA 320  Statsarkivet

Små hjem – se Vestbyen ungdomshjem

Sunnmøre barnehjem  1951-1955. 2 protokoller, bl.a. med lister over og opplysninger om barn (inngår i  Sunnmøre politkammers arkiv. Ligger som vedlegg i straffesak 162F/1955 nr. 74, boks 11.155 Forbrytelsessaker) Statsarkivet

Trondheim kommunale mødre- og spedbarnshjem Byarkivet

Vestbyen Ungdomshjem (også Møllebakken, Små Hjem/Vestoppfarten) Nedlagt botreningsinstitusjon 1982-2002. Det finnes klientmapper på barna ved disse avdelingene. Små Hjem ble etablert i 1988 og endret navn til Vestoppfarten i 1996. Møllebakken og Vestoppfarten ble slått sammen under navnet Vestbyen Ungdomshjem i 1997. Nedlagt i 2002. IKA Trøndelag

Vestoppfarten – se Vestbyen ungdomshjem

Villa 1600 (nedlagt barnevernsinstitusjon 1986-1997). I arkivet finnes blant annet barnevernsmapper, dagbøker, tvangsprotokoller og personellmapper. IKA Trøndelag.

Waisenhuset med fortegnelse over barn fra 1756. (PA Legat) Statsarkivet

Share →