• Fra E C Dahls fødestiftelses arkiv, PA 223, Statsarkivet i Trondheim

Norsk misjon blant hjemløse etablerte spesielle barnehjem og ungdomshjem for barn av omstreifere. Målet var å integrere omstreiferne – eller de reisende – ved å oppdra barna og sørge for fast bosetting av familiene. For å oppnå dette, ble det opprettet flere barnehjem og arbeidskolonier. Organisasjonen ble av staten overlatt ansvaret for omsorgen for både voksne og barn av omstreiferslekt, og hadde statsstøtte. Arbeidet med barna foregikk i samarbeid med vergerådene.

Arkiv etter Norsk misjon blant hjemløse sentralt finnes i Riksarkivet som privatarkiv 793. Klientmapper for omstreifere i hele landet finnes der.

I Arkivsenteret finnes  to arkiver etter barnehjem/arbeidskolonier drevet av Norsk misjon blant hjemløse, som inneholder opplysninger om omstreiferbarn:

Rostad barnehjem PA 320  Statsarkivet. Av personopplysninger inneholder arkivet fortegnelse over barn 1899-1937 og helsekort, attester, bankbøker 1920-38.

Svanviken arbeidskoloni, der barn bodde med sine foreldre, PA 295 Statsarkivet. Av personopplysninger inneholder arkivet kartotek over kolonistene, med dato for inn- og utskrivning. Det finnes også protokoller med personopplysninger (som regel før 1960).

Share →