• Foto: Benedikte Skarvik

Denne siden er under arbeid

Skipsregistrering

-Søker du tekniske og juridiske opplysninger om en båt?

-Vil du vite hvor en båt ble bygget og hvem som har eid den?

 

Båttegninger

-Søker du etter båttegninger?

 

Forlis

-Hvorfor forliste båten?
-Hva og hvem var om bord ved forliset?
-Ble noen dømt for å ha årsaket forliset?

 

Mannskap og passasjerer

-Behøver du dokumentere din fartstid til sjøs?
-Vil du vite hvilken båt bestefar jobbet på?
-Vil du vite hvem som var om bord på emigrantskipet?

 

Havn