• Foto: Benedikte Skarvik

Tirsdag 11. mars åpner vi utstillingen  ”Arkivene – demokratiets grunnpilar”

Hvordan ville samfunnet ha vært uten arkiv? Det er ett av mange spørsmål som vi stiller i  utstillingen. Arkivene er viktige redskap for demokrati og rettssikkerhet. Retten til innsyn i offentlig forvaltnings dokumenter er nedfelt i Grunnlovens § 100. Besøk vår utstilling som begynner i 1814 og slutter i dag!

Åpning: 11.mars 2014 kl. 13.00

Se vår stumfilm som vil inngå i utstillingen 

Share →