• Foto: Benedikte Skarvik

Slektsverksted hver tirsdag

Nasjonalbibliotekets avisdatabase

Alle som er på lesesalen i Arkivsenteret kan fra egen PC få tilgang til avisartikler som er tilgjengelig i norske bibliotek.
Brukerveiledning er tilgjengelig i lesesalen. Passord skiftes hver dag og kan fås i skranken på lesesalen.