• Foto: Benedikte Skarvik

For å hindre spredning av koronaviruset er lesesalen stengt og alle publikumslokaler i Arkivstenteret stengt inntil videre. 

Nye åpningstider i lesesalen

Fra og med 16. mars vil lesesalen holde stengt på mandager.

Nasjonalbibliotekets avisdatabase

Alle som er på lesesalen i Arkivsenteret kan fra egen PC få tilgang til avisartikler som er tilgjengelig i norske bibliotek.
Brukerveiledning er tilgjengelig i lesesalen. Passord skiftes hver dag og kan fås i skranken på lesesalen.

Bestilling av NTNU UB´s trykte aviser til Arkivsenterets lesesal

Trykte aviser hentes frem til Arkivsenterets lesesal tir.-fre. kl 10 og 13.
Avisene forhåndsbestilles via epost: dorabib@ub.ntnu.no, i skranken på Arkivsenterets lesesal eller på mobil 91897868/91897626