• Foto: Benedikte Skarvik

Plakat for Kystens dag 2018