• Foto: Benedikte Skarvik

Nå kan du lese avisartikler på lesesalen i Arkivsenteret.

Ny ordning fra Nasjonalbiblioteket: Alle som er på lesesalen i Arkivsenteret kan fra egen PC få tilgang til avisartikler som er tilgjengelig i norske bibliotek.
En brukerveiledning er tilgjengelig i lesesalen. Passord skiftes hver dag og kan fås i skranken på lesesalen.

Kommende arrangement

Slektsverksted – hver tirsdag i lesesalen