• Arkivsenteret i Trondheim. Foto: Tor Arne Granmo

Arkivsenteret i Trondheim holder til i den gamle ubåtbunkeren Dora 1 på Nyhavna. I selve bunkeren ligger våre arkiver trygt bevart, mens kontorene våre er i kontorbygget som ligger tilknyttet Dorabunkeren i retning bysenteret.

Besøksadresse

Arkivsenteret Dora
Maskinistgata 1
Trondheim

Buss nr 20 stopper på holdeplassene Dora 1 og Dora 2.

Det finnes et begrenset antall parkeringsplasser (mot avgift) utenfor Arkivsenteret.

Her finner du post og e-postadresser til de ulike arkivinstitusjonene for skriftlige henvendelser.

 

Åpningstider i lesesalen

1. september – 31. mai:

Onsdag og fredag 9.00-15.00
Torsdager 9.00-18.00
Stengt: mandag, tirsdag og lørdag

1. juni – 31. august:

Onsdag – fredag 9.00-15.00
Stengt: mandag, tirsdag og lørdag

Henting av arkivsaker skjer fram til 14.30 alle dager. Materiale som skal benyttes på kveldstid må altså bestilles senest 14.30 samme dag.

Kafé

Arkivsenterets kafé er åpen fra kl. 10.30 til 12.30 hver dag. Der kan du kjøpe varm mat, salat, kaffe med mer.