• Fra E C Dahls fødestiftelses arkiv, PA 223, Statsarkivet i Trondheim

  • Hvem er min far?
  • Hvilket klokkeslett er jeg født?
  • Hvorfor ble jeg adoptert?
  • Hvilke fosterforeldre har jeg bodd hos?
  • Hvor kom min tyske far fra?

Disse og mange andre spørsmål med tilknytning til fødsel og barndom finner du her.

 

Share →